صفحه اصلی چرا گدار؟

چرا گدار؟

شرکت گدار توسعه (سهامی خاص ) از سال 1384 تا کنون در زمینه معماری و معماری داخلی (طراحی و نظارت- ساخت و اجرا) مشغول به فعالیت می باشد .

تلاش ما بر این است تا با بهره گیری از دانش و  هنر روز و همچنین استفاده از مصالح و فناوری های نوین در ساختمان ، گامی در جهت ارتقاء سطح کیفی و زیبایی فضای ساخته شده ، برداریم .

به کار گیری سیستم های صحیح مدیریتی و کنترل دقیق در پروژه ها منجر به حفظ کیفیت همزمان با سرعت در اجرا گردیده  است ، که این خود نقطه قوتی در انجام پروژه های این شرکت می باشد .

ما با اطمینان از کیفیت بالای خود نسبت به تضمین کیفیت عملیات اجرایی انجام شده ، اقدام می نماییم و خدمات پس از اتمام پروژه را عهده دار می گردیم .

این تضمین ، نشان از دقت شرکت گدار توسعه در انتخاب پیمانکاران و اطمینان از نحوه عملکرد ایشان و همچنین تعهد این شرکت نسبت به کارفرمایان محترم دارد.

دریافت چندین تقدیرنامه و تندیس از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،کمیسیون ملی یونسکو و مسابقات طراحی معماری داخلی ایران،گواه تلاش این شرکت در رعایت کیفیت بالا می باشد .