مسکونی و ویلا

صفحه اصلی پروژه‌ها مسکونی و ویلا

ساختمان مسکونی پرتو

طراحی معماری و معماری داخلی

پروژه مسکونی خواجه عبداله

طراحی معماری و معماری داخلی

ساختمان مسکونی اندرز گو

طراحی معماری داخلی ساختمان-طراحی نما-نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی

ساختمان مسکونی امیر اتابک

طراحی نما و محوطه ورودی ساختمان-نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی

ویلای شهرک صدف

طراحی معماری و معماری داخلی ؛ نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی

منزل مسکونی دولت

طراحی معماری داخلی ؛ نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی-طراحی معماری داخلی

منزل مسکونی آجودانیه

طراحی معماری داخلی ؛ مدیریت و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی ؛ طراحی ، ساخت و خرید مبلمان و اثاثیه

منزل مسکونی میرداماد

طراحی معماری داخلی-نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی