صفحه اصلی پروژه‌ها مسکونی و ویلا منزل مسکونی دولت
منزل مسکونی دولت
files_projects_08[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_MILA9848[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_84108507[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_41229104[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg

منزل مسکونی دولت

موقعیت پروژه
تهران ، دولت
مساحت پروژه
۲۱۶ مترمربع

توضيحات منزل مسکونی دولت


خدمات گدار در این پروژه

طراحی معماری داخلی ؛ نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی-طراحی معماری داخلی


عکس‌های بیشتر منزل مسکونی دولت