صفحه اصلی مقالات مرکز شهری Potsdamerplatz

مرکز شهری Potsdamerplatz

مرکز شهری Potsdamerplatz
نویسنده : رضا فرشته خو 
در مطالب  گذشته به نقش و تاثیر مراکز تجاری به مثابه مراکز شهری اشاره گردید. در این مقاله به بررسی یک مرکز شهری بزرگ و نقش و تاثیر آن بر روی شهر و ویژگی‌های آن از جمله مرکز تجاری آن خواهیم پرداخت.
مرکز شهری پوتسدامرپلاتز در شهر برلین و در منطقه حایل میان دو دیوار برلین در سالهای اخیر طراحی و ساخته شده است. همانطور که می‌دانیم دیوار برلین که شهر را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌کرد در حقیقت از دو دیوار و یک فضای مابین شامل فضاهای باز و تعدادی ساختمانهای خالی از سکنه تشکیل می‌گردید که توسط شدیدترین تدابیر نظامی و امنیتی از آن محافظت می‌گردید.
1_1
خط آجری در میانه خیابان، مرز دیوار فرو ریخته برلین را نمایش می‌دهد.
2_3
لوح یادبود دیوار برلین
333
قطعاتی از دیوار برلین به همراه تصاویری از رویدادهای مهم مربوط به دیوار به نمایش عموم گذاشته شده است.
پس از فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ و تخریب کامل آن، مساحت گسترده‌ای از فضاهای خالی به فضای عمومی ای تبدیل شده است .