صفحه اصلی مقالات طراحی و ساخت ساختمان مرکزی دفاتر اداری یک شرکت تولید آسفالت

طراحی و ساخت ساختمان مرکزی دفاتر اداری یک شرکت تولید آسفالت

طراحی و ساخت ساختمان مرکزی دفاتر اداری یک شرکت تولید آسفالت
نویسنده : رضا فرشته خو 
دفاتر اداری شرکت ها همیشه با دغدغه تلفیق صحیح و مناسب زیبایی و کارآمدی همراه است. مدیران و صاحبان شرکت ها و علاقه مند هستند تا با ساخت ساختمان مرکزی دفاتر اداری خود علاوه بر تقویت قدرت و تاثیرگذاری برند خود به فضایی زیبا، جذاب و در عین حال کارآمد و توانمند دست یابند. طبیعتاً در طرح دفاتر مرکزی چگونگی چیدمان مناسب کارمندان در فضاهای  اداری مبتنی و منطبق برشیوه تقسیم امور کاری در شرکت و نیز مسیرهای حرکتی مراجعان و کارمندان از نقش بسزایی برخوردار می باشد.
طرح دفتر کار مدیران و سالن جلسات به علت تاثیرگذاری فزاینده بر فضای مذاکرات و تصمیمات اهمیت دو چندان می یابد. اهمیتی که می بایستی به ظرافت در طراحی معماری و معماری داخلی این فضاها رعایت گردد.
 موضوع این شماره، بررسی طرح معماری و معماری داخلی ساختمان دفاتر مرکزی یک شرکت معتبر تولید کننده آسفالت در اطراف تهران می باشد. بنای ساختمان در سه طبقه طراحی و در سایت کارخانه شرکت مذکور احداث گردید. حجم ساختمان از ترکیب یک مکعب شامل فضاهای اداری و یک مکعب مستطیل عمودی و کشیده شامل مسیرهای ارتباطی عمودی (راه پله ها و آسانسور) شکل گرفته است. در نمای ساختمان از سنگ گندمک شیراز و ورق کامپوزیت مسی رنگ استفاده شده است. حجم کلی پروژه ساده و بی پیرایه است که با بهره گیری از جزییات اجرایی دقیق با ایده نظم و کارآمدی در فضای کارخانه هماهنگ می نماید.
نام و لوگوی شرکت به صورت عمودی در نمای ساختمان خودنمایی می کند. در فضای داخلی تقسیم بندی ها ساده، خوانا و روشن هستند. فضای ورودی در همکف به همراه قدری جزییات در سقف به آسانسور و راه پله ها می انجامد. طبقه دوم به طور کامل به فضای مدیریت اختصاص یافته است. فضای پذیرش، دفتر کار مدیریت و سالن جلسات. در مجموع می توان خاطر نشان ساخت که بنای فوق الذکر همچون فضای کارخانه ساده، ساختارمند و کارآمد است.
تصویر شماره یک: نمای عمومی ساختمان مرکزی دفاتر اداری شرکت آلج پارس واقع در سایت کارخانه
0001
 تصویر شماره دو: تصویر نمای عمومی و کلی ساختمان را نمایش می دهد. بنای ساختمان با وجود سادگی، محکم و استوار بر روی زمین ایستاده است. خطوط قاطع بنا و ترکیب سنگ گندمک با ورق کامپوزیت مسی رنگ جذاب به نظر می رسد. ورق کامپوزیت در برابر انعکاس نور خورشید تصویر دلنوازی ایجاد می نماید. نام برند و لوگوی شرکت بر روی نما خودنمایی می کند.
ط0002
تصویر شماره سه: تصویر دیگر از نمای ساختمان
0003
تصویر شماره چهار: قاطعیت خطوط تشکیل دهنده نما در این پرسپکتیو جذاب از نمای ساختمان به خوبی نمایان است.
0004
تصویر شماره پنج: تصویر فضای دفتر کار مدیر عامل را نمایش می دهد.
0005
تصویر شماره شش: نمایی از سالن جلسات
0006
تصویر شماره هفت: نمایی از یک اتاق اداری
0007
تصویر شماره هشت: تصویر فضای ورودی اصلی ساختمان در طبقه همکف
0008
تصاویر شماره نه الی شانزده: تصاویر مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی را از مرحله اسکلت تا تکمیل بنا
نشان می دهد.
0009

00010

00011


00012


00014


00013


00015


0002