صفحه اصلی هیأت مدیره سرکار خانم مهندس ذوفن

سرکار خانم مهندس ذوفن

کتایون ذوفن 
متولد 1357 ، اصفهان
کارشناس ارشد معماری
آرشیتکت ، طراح و مشاور پروژه های مسکونی ،اداری و تجاری
رییس هیات مدیره شرکت گدار توسعه 

تجربیات تدریس
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی 
مدرس دانشگاه غیر انتفاعی پردیس 
گواهینامه ها 
1387- سازمان مدیریت صنعتی – مدیریت پروژه(pmbok)
1386- سازمان مدیریت صنعتی- حسابداری برای مدیران 
1385- سازمان مدیریت صنعتی – مدیریت عمومی 
1385- سازمان مدیریت صنعتی –اصول و فنون مذاکره 
کنگره ها 
1387- بیست وسومین کنگره بین اللملی معماری – تورین - ایتالیا