صفحه اصلی اخبار و رویداد ها مقاله آقای مهندس فرشته خو در خصوص” فروشگاه UniQlo در شهر گوانگجو ” در سایت سیبنا

مقاله آقای مهندس فرشته خو در خصوص” فروشگاه UniQlo در شهر گوانگجو ” در سایت سیبنا

مقاله آقای مهندس فرشته خو که در همین سایت نیز منتشر شده است در سایت خبری سیبنا در مورخه بیست سوم مهر ماه سال ۹۳ به آدرس انترنتی زیر منتشر شده و مورد استقبال خیلی از دوستداران و علاقه مندان معماری در فضاهای کسب و کار و مجموعه های تجاری قرار گرفت .جهت مطالعه این مقاله می توانید در همین سات در بخش مقالات با عنوان ” فروشگاه UniQlo در شهر گوانگجو ” و یا در سایت سیبنا به آدرس زیر مراجعه فرمایید .

مقاله آقای مهندس فرشته خو در خصوص” فروشگاه UniQlo در شهر گوانگجو ” در سایت سیبنا