صفحه اصلی اخبار و رویداد ها تصاویر سمینار برندینگ مشهد – شهریور ماه ۹۳

تصاویر سمینار برندینگ مشهد – شهریور ماه ۹۳

دومین سمینار برندینگ ، ۱۹ و ۲۰ شهریور ماه  در مشهد با حضور اساتید امر برگزار شد .اساتید حاضر در سمینار جناب آقایان مهندس فرشته خو ، دکتر الله وردی ، دکتر شعبان علی ، دکتر صالحی و مهندس بختایی و سرکار خانم دکتر گلچین بودند . در زیر بخشی از تصاویر سمینار به خدمتتان تقدیم می گردد .

تصا ویر جناب آقای مهندس فرشته خو

20140911_131559

20140911_131553

20140911_125820__1_

تصاویر جناب آقای دکتر الله وردی 

image-31a4a18c41b0702bdc90932da212e1fd642eb6f54111608bc6ac76c00cf7438f-V_1

image_0cbf4659210321737166c47fa352f12038d88a1942a00054709030c66d67310d_V

تصاویر جناب آقای دکتر شعبان علی

image_864fea29e1dc5d3c87d6e678ec62aa3f7314c46e5f426c3e3f9220fe8d446011_V

image_115cd782af46055d8b1db9ba7ba8263e4f5cbd096d71c279bbd6d05d0deb4320_V

تصویر جناب آقای دکتر صالحی

image_9e247e000dfac526849ef47c5d0c8cac35f4b176b142d34bcd7e8c78d71c74d5_V

نصاویر سرکار خانم گلچین

image_ae384837d2fc01faf41ec7ee35764f1397bbfaf609ff5c79be068d9fde10cd4f_V

 تصویر جناب آقای مهندس بختایی

image_665fe3abd36932f92ac9a40d4af1f53543b9b048fd56ddd5c251793952cfa1f3_V

 تصاویر لوح یادبود سمینار و اهدای جوایز شرکت های برتر

image_de7335517374a531526cd6c5aaf342fc87f85659e94bb2849e556c2ffb70ce9c_V

image_79a95e244b608addc0f127677108d3ab5db1e8009d3a3fe2444b7e3736ff5176_V