صفحه اصلی اخبار و رویداد ها اهدای ضمانت نامه پروژه باز سازی منزل مسکونی جناب آقای مشتری دوست

اهدای ضمانت نامه پروژه باز سازی منزل مسکونی جناب آقای مشتری دوست

در روز سه شنبه مورخه ۱۱ شهریور ماه سال ۹۳ توسط جناب آقای مهندس فرشته خو مدیریت محترم عامل شرکت ، ضمانت نامه و یاد بود شرکت گدار توسعه به جناب آقای مشتری دوست تقدیم شد .

لازم به توضیح می باشد که شرکت گدار توسعه با اطمینان از کیفیت محصولات و کار های اجرایی خود ، کلیه پروژه های خود را به مدت ۶ ماه ضمانت می نماید .