صفحه اصلی پروژه‌ها دفاتر اداری ساختمان مرکزی دفاتر اداری شرکت آلچ پارس
ساختمان مرکزی دفاتر اداری شرکت آلچ پارس
files_projects_10[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_28[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_18[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_22[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg

ساختمان مرکزی دفاتر اداری شرکت آلچ پارس

ساختمان مرکزی دفاتر اداری شرکت آلچ پارس
ورامین ، پاکدشت
مساحت پروژه
۴۳۰ مترمربع
تعداد طبقات
۳ طبقه
زمان شروع ساخت
اردیبهشت ۱۳۸۹
زمان پایان ساخت
تیر۱۳۹۰

توضيحات ساختمان مرکزی دفاتر اداری شرکت آلچ پارس


خدمات گدار در این پروژه

طراحی معماری و معماری داخلی ساختمان-مدیریت و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی-مشاوره در خرید مبلمان و اثاثیه


عکس‌های بیشتر ساختمان مرکزی دفاتر اداری شرکت آلچ پارس