صفحه اصلی پروژه‌ها فروشگاه های تجاری فروشگاه الکتروسیتی
فروشگاه الکتروسیتی
files_projects_electrocity_ver_04_View07[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_electrocity_ver_04_View02[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_IMG_9789[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].JPG
files_projects_IMG_9777[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].JPG

فروشگاه الکتروسیتی

موقعیت پروژه
تهران ، مقدس اردبیلی
مساحت پروژه
۸۴۲ مترمربع
زمان شروع ساخت
اردیبهشت ۱۳۹۳
زمان پایان ساخت
مرداد ۱۳۹۳

توضيحات فروشگاه الکتروسیتی


خدمات گدار در این پروژه

طراحی معماری داخلی ؛ نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی-طراحی معماری داخلی-طراحی و ترجمان هویت برند مجتمع در معماری داخلی ؛ مدیریت و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی


عکس‌های بیشتر فروشگاه الکتروسیتی