صفحه اصلی پروژه‌ها مطب و مراکز درمانی مطب پزشک
مطب پزشک
files_projects_142[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
تصاویر کارگاه در حین عملیات اجرایی

مطب پزشک

موقعیت پروژه
اصفهان ، آرامگاه
مساحت پروژه
۶۰ مترمربع
زمان شروع بازسازی
خرداد ۱۳۸۵
زمان پایان بازسازی
تیر ۱۳۸۵

توضيحات مطب پزشک

- بازسازی و به روزآوری یک مطب با سابقه در یک ساختمان قدیمی 50 ساله موضوع این پروژه گردید.
- فضای مطب در 3 بخش اصلی طراحی گردیده است .اتاق ویزیت بیماران و میز کار پزشک، اتاق معاینات و اتاق عمل .همه فضاها به لحاظ شیوه کار پزشکی در ارتباط با یکدیگرند . درعین اینکه محرمیت هرفضا حفظ می گردد.در طراحی داخلی فضا ، از رنگ های شاد و موقر برای ایجاد نشاط در روحیه بیماران استفاده گردیده است .
همچنین طراحی به گونه ای انجام پذیرفته است که با توجه به محدودیت مساحت ،کلیه فضاها بزرگ و دلباز  به نظر برسند .


خدمات گدار در این پروژه

طراحی معماری داخلی ؛ مدیریت و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی ؛ طراحی ، ساخت و خرید مبلمان و اثاثیه