صفحه اصلی پروژه‌ها مراکز تجاری مجتمع تجاری ارگ
مجتمع تجاری ارگ
files_projects_4250104[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_5582162[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_3[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_1874691-main[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg

مجتمع تجاری ارگ

موقعیت پروژه
میدان تجریش ابتدای خیابان سعد آباد
مساحت پروژه
۷۵,۰۰۰ متر مربع
تعداد طبقات
۱۰ طبقه
زمان شروع طراحی
دی ماه ۹۰
زمان پایان طراحی
مهر ماه ۹۲

توضيحات مجتمع تجاری ارگ


خدمات گدار در این پروژه

طراحی و ترجمان هویت برند مجتمع در معمـاری و معمـاری داخلی-طراحی معماری داخلی مجتمع-مشاوره مدیریت ، بازاریابی ، و فروش ( با مشارکت گروه هشت )


عکس‌های بیشتر مجتمع تجاری ارگ