صفحه اصلی پروژه‌ها فروشگاه های تجاری نمایشگاه مبلمان فارست مبل ( شعبه شماره 1)
نمایشگاه مبلمان فارست مبل ( شعبه شماره 1)
نمای داخلی فروشگاه
نمای داخلی فروشگاه
نمای داخلی فروشگاه
تصاویر قبل و بعد پروژه

نمایشگاه مبلمان فارست مبل ( شعبه شماره ۱)

موقعیت پروژه
تهران ، یافت آباد
مساحت پروژه
۱۵۰ مترمربع
زمان شروع بازسازی
اردیبهشت ۱۳۸۵
زمان پایان بازسازی
خرداد۱۳۸۵

توضيحات نمایشگاه مبلمان فارست مبل ( شعبه شماره ۱)


خدمات گدار در این پروژه

طراحی و ترجمان هویت برند فارست مبل در معماری داخلی-مدیریت و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی


عکس‌های بیشتر نمایشگاه مبلمان فارست مبل ( شعبه شماره ۱)