صفحه اصلی پروژه‌ها دفاتر اداری دفتر شرکت رمیس
دفتر شرکت رمیس
files_projects_pre_render_View04[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_pre_render_View07[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_pre_render_View03[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_pre_render_View05[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg

دفتر شرکت رمیس

موقعیت پروژه
تهران ، مطهری
مساحت پروژه
۶۵ مترمربع
زمان شروع طراحی
زمستان ۱۳۹۲

توضيحات دفتر شرکت رمیس


خدمات گدار در این پروژه

طراحی معماری داخلی ؛ مدیریت و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی ؛ طراحی ، ساخت و خرید مبلمان و اثاثیه