صفحه اصلی پروژه‌ها مراکز تجاری مجموعه شهر فرش
مجموعه شهر فرش
files_projects_26[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_32[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_36[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].png
files_projects_40[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg

مجموعه شهر فرش

موقعیت پروژه
تهران - جاده مخصوص تهران کرج
مساحت پروژه
۶۹۲۲ مترمربع
تعداد طبقات
۴ طبقه
زمان شروع طراحی
بهار ۱۳۹۳
زمان پایان طراحی
تابستان ۱۳۹۳

توضيحات مجموعه شهر فرش


خدمات گدار در این پروژه

طراحی و ترجمان هویت برند مجتمع در معماری و معماری داخلی-طراحی معماری داخلی مجتمع


عکس‌های بیشتر مجموعه شهر فرش