صفحه اصلی پروژه‌ها فروشگاه های تجاری بازسازی شعب بانک تجارت
بازسازی شعب بانک تجارت
files_projects_t1[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_T1ew_(2)[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_t18[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_t14[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg

بازسازی شعب بانک تجارت

موقعیت پروژه
شهرستان ها اصفهان ، خوزستان ، چهارمحال و بختیاری ، کهگیلویه و بویر احمد
تعداد شعب
۵۱ شعبه
زمان شروع طراحی
مرداد ۱۳۹۳

توضيحات بازسازی شعب بانک تجارت

شرکت گدار توسعه همکار طراحی شرکت مهندسین مشاور تجیر 

خدمات گدار در این پروژه

طراحی معماری داخلی

طراحی معماری

طراحی و ترجمان هویت برند مجتمع در معمـاری و معمـاری داخلی


عکس‌های بیشتر بازسازی شعب بانک تجارت