صفحه اصلی پروژه‌ها فروشگاه های تجاری فروشگاه تجریش کفش ملی
فروشگاه تجریش کفش ملی
files_projects_5178144[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_9747445[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg

فروشگاه تجریش کفش ملی

موقعیت پروژه
تهران ، تجریش
مساحت پروژه
۴۰۰ مترمربع
زمان شروع طراحی
مرداد ۱۳۹۳
زمان پایان طراحی
مرداد ۱۳۹۳

توضيحات فروشگاه تجریش کفش ملی


خدمات گدار در این پروژه

طراحی و ترجمان هویت برند مجتمع در معمـاری و معمـاری داخلی