صفحه اصلی پروژه‌ها فروشگاه های تجاری فروشگاه رفاه( شعبه تهران پارس )
فروشگاه رفاه( شعبه تهران پارس )
نمایی از قفسه ها ونمای سقف
نمایی از صندوق ها و قفسه ها
نمایی از صندوق ها و قفسه ها

فروشگاه رفاه( شعبه تهران پارس )

موقعیت پروژه
تهران ، تهرانپارس
مساحت پروژه
۱,۰۰۰ مترمربع
زمان شروع طراحی
تیرماه ۱۳۹۳
زمان پایان طراحی
تیرماه ۱۳۹۳

توضيحات فروشگاه رفاه( شعبه تهران پارس )


خدمات گدار در این پروژه

طراحی و ترجمان هویت برند مجتمع در معمـاری و معمـاری داخلی