صفحه اصلی پروژه‌ها کارخانجات صنعتی کارخانه سازه های سبک کلاک
کارخانه سازه های سبک کلاک
نقشه جانمایی و محل استقرار اتاق ها
نمایی روبروی و ابعاد آن

کارخانه سازه های سبک کلاک

موقعیت پروژه
قم ، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
مساحت پروژه
۶۶۰ مترمربع
زمان شروع طراحی
فروردین ۱۳۸۷
زمان پایان طراحی
اردیبهشت ۱۳۸۷

توضيحات کارخانه سازه های سبک کلاک


خدمات گدار در این پروژه

طراحی معماری