صفحه اصلی پروژه‌ها کارخانجات صنعتی طرح پیشنهادی برای کارخانه کارت های اعتباری
طرح پیشنهادی برای کارخانه کارت های اعتباری
files_projects_341961221[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_2211[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg

طرح پیشنهادی برای کارخانه کارت های اعتباری

موقعیت پروژه
گیلان ، انزلی
مساحت پروژه
۱۷۵۰ مترمربع
زمان شروع طراحی
بهمن ۱۳۸۴

توضيحات طرح پیشنهادی برای کارخانه کارت های اعتباری


خدمات گدار در این پروژه

طراحی معماری و معماری داخلی