صفحه اصلی پروژه‌ها فضاهای شهری بوستان مجاور مسجد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
بوستان مجاور مسجد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
files_projects_229[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_226[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_228[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg

بوستان مجاور مسجد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

موقعیت پروژه
تهران ، شهر قدس
مساحت پروژه
۱,۳۵۰ مترمربع
زمان طراحی
اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۹

توضيحات بوستان مجاور مسجد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس


خدمات گدار در این پروژه

طراحی منظر Landscape