صفحه اصلی پروژه‌ها دفاتر اداری ساختمان مرکزی دفاتر شرکت صنایع خودرو کویر
ساختمان مرکزی دفاتر شرکت صنایع خودرو کویر
files_projects_161[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_158[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_162[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_163[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg

ساختمان مرکزی دفاتر شرکت صنایع خودرو کویر

موقعیت پروژه
یزد ، اردکان
مساحت پروژه
۱۶,۰۰۰ مترمربع
زمان طراحی
تیر ۱۳۸۵

توضيحات ساختمان مرکزی دفاتر شرکت صنایع خودرو کویر


خدمات گدار در این پروژه

طراحی معماری و معماری داخلی ؛ ترجمان هویت برند خودرو کویر در معماری مجتمع


عکس‌های بیشتر ساختمان مرکزی دفاتر شرکت صنایع خودرو کویر