صفحه اصلی پروژه‌ها کارخانجات صنعتی ساختمان دایره تحویل خودروی شرکت صنایع خودروی کویر
ساختمان دایره تحویل خودروی شرکت صنایع خودروی کویر
files_projects_9947132171[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_218[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_219[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg
files_projects_2171[99e3cf015fdeb84bb869e75918c79246].jpg

ساختمان دایره تحویل خودروی شرکت صنایع خودروی کویر

موقعیت پروژه
یزد ، اردکان
مساحت پروژه
۲۹۷ مترمربع
زمان شروع طراحی
دی ۱۳۸۴
زمان پایان طراحی
بهار ۱۳۸۵

توضيحات ساختمان دایره تحویل خودروی شرکت صنایع خودروی کویر


خدمات گدار در این پروژه

طراحی معماری و معماری داخلی ؛ ترجمان هویت برند شرکت صنایع خودرو کویر در معماری و معماری داخلی ؛ نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی