صفحه اصلی پروژه‌ها فضاهای شهری فضای انتظار ترمینال 6 و سرویس های بهداشتی ترمینال 4 فرودگاه مهر آباد
فضای انتظار ترمینال 6 و سرویس های بهداشتی ترمینال 4 فرودگاه مهر آباد
پلان و نمایی از طرح اجرا شده
نمایی از طرح سرویس بهداشتی ترمینال 4 فرودگاهمهر آباد
نمایی از طرح اجرا شده
نمایی از طرح اجرا شده

فضای انتظار ترمینال ۶ و سرویس های بهداشتی ترمینال ۴ فرودگاه مهر آباد

موقعیت پروژه
تهران ، فرودگاه مهرآباد
مساحت پروژه
۱۱۸۰ مترمربع
زمان شروع طراحی
تیر ماه ۱۳۹۰
زمان پایان بازسازی
شهریور ماه ۱۳۹۰

توضيحات فضای انتظار ترمینال ۶ و سرویس های بهداشتی ترمینال ۴ فرودگاه مهر آباد


خدمات گدار در این پروژه

طراحی معماری داخلی ؛ نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی-طراحی معماری داخلی